WB493 Sportzomer - toegift

Naar de Oplossing

25.09.2020

Na deze intensieve sportzomer, waarin diverse sportevenementen poëtisch zijn begeleid, wil ik nog eenmaal een aantal sporters onder de aandacht brengen.

Hieronder volgen acht min of meer cryptische omschrijvingen van achternamen van sporters.
De namen zijn inclusief evt. tussenvoegsels, spaties zijn niet aangegeven
• stelt een klinker voor
○ stelt een medeklinker voor
twee opvolgende letters zijn alle genummerd (1 resp 2).

1. door verbrandingsrest bezeten ○•○•1
2. voornamelijk meer blauw op straat (mv) ○••○•21
3. staat symbool voor weerstand tegen de euro ○○•2•○
4. filmstaat? 2•○○•○○
5. van the godfather? ○•○•21
6. een trap die mij doet groeien ○•○○•2
7. dit water komt niet uit de bergen ○○•○
8. boffen in het wild – digitale poëzie •○•21

Ik zoek twee voetballers, twee Olympiërs, twee Paralympiërs en twee Tour-renners.

U kunt uw oplossing insturen tot en met 2 oktober naar lachenisgezond@hahahah.nl .

horizontal rule

laatst gewijzigd op 20.02.2021 12:35:34